Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/64, ze dne 22. ledna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2021) 266) (Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)