Писмен въпрос E-0843/08 зададен от Caroline Lucas (Verts/ALE) на Съвета. Възлагане на обществени поръчки — употребата на яйца в заведенията за хранене на Съвета