Писмен въпрос E-2308/08, зададен от Ioannis Gklavakis (PPE-DE) на Комисията. Дискриминация спрямо плодовете и зеленчуците с произход от Общността, изнасяни от вериги супермаркети на ЕС