Заключение на генералния адвокат Trstenjak представено на29 октомври 2009 г.#Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid срещу Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).#Искане за преюдициално заключение: Tribunal Supremo - Испания.#Директива 93/13/ЕИО - Потребителски договори - Клаузи, определящи основния предмет на договора - Съдебен контрол на неравноправния им характер - Изключване - По-строги национални разпоредби за осигуряване на по-високо ниво на защита на потребителите.#Дело C-484/08. Заключение на генералния адвокат Trstenjak представено на29 октомври 2009 г.