Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných zařízení pro rybolov při dně - KOM(2007) 605 v konečném znění – 0227/0224 (CNS)