Писмен въпрос E-6377/08 зададен от Katerina Batzeli (PSE), Stavros Lambrinidis (PSE) и Evangelia Tzampazi (PSE) на Комисията. Замърсяване на повърхностните води — проблем, засягащ река Пеней в Тесалия