Писмен въпрос E-3700/09, зададен от Herbert Reul (PPE-DE) на Комисията. Съвместимост с общностното право на забраната за двойно обслужване, предвидена в германския Закон за превоз на пътници