Писмен въпрос E-0993/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията.Стоманената война между Европейския съюз и Съединените американски щати