Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)Besedilo velja za EGP.