Предложение за регламент на Съвета за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1487/2005 върху някои видове готови тъкани от полиестерни влакна с произход от Китайската народна република