Писмен въпрос E-3874/10 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Преговори с Латинска Америка — Меркосур