Писмен въпрос P-3176/08, зададен от Ana Maria Gomes (PSE) на Комисията. Пребиваване на Жан-Пиер Бемба в Португалия