Писмен въпрос E-1048/07 зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Устойчива общностна енергийна политика