Решение на Общия съд (осми състав) от 9 декември 2010 г. # Wilo SE срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Фасетиран кожух на електрически мотор - Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща зелени фасети - Абсолютни основания за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (впоследствие член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009. # Съединени дела T-253/09 и T-254/09. Wilo/СХВП (Forme d'une gaine de moteur) TITJUR