Писмен въпрос E-4787/07, зададен от Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) на Комисията. Увеличение на случаите на левкемия в община Лентини, Сицилия