Правило № 100 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства по отношение на специалните изисквания, прилагани към тяхната конструкция, безопасност при функциониране и водородни емисии (преработка 2)