Писмен въпрос P-4118/07, зададен от Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. Оказването на финансова подкрепа за решаване проблема с щетите от наводненията