Писмен въпрос P-1298/09, зададен от Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) на Съвета. Джентълменско споразумение