Koinotita Grammatikou/Комисия TITJUR Определение на Първоинстанционния съд (осми състав) от 8 октомври 2008 г. # Koinotita Grammatikou срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба за отмяна - Кохезионен фонд - Липса на пряко засягане -Недопустимост. # Дело T-13/08.