Писмен въпрос E-1132/09, зададен от Anne Laperrouze (ALDE) и Jean Marie Beaupuy (ALDE) на Комисията. Европейски фонд за солидарност