Писмен въпрос E-005221/11 Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията. Помощи за безработни за млади хора