Domstolens Dom af 29. september 1977. # Compagnie Cargill mod Office National Interprofessionnel des céréales (ONIC). # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunal administratif de Paris - Frankrig. # Monetære udligningsbeløb. # Sag 27-77. Cargill TITJUR