Регламент (ЕО) № 150/2007 на Комисията oт 15 февруари 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора