Писмен въпрос P-1582/09, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Незаконни данъчни облекчения във връзка с договора за кей № 2 на терминала с контейнери (SEMPO) на пристанище Пирея