Van Esbroeck TITJUR Заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer представено на20 октомври 2005 г. # Наказателно производство срещу Leopold Henri Van Esbroeck. # Искане за преюдициално заключение: Hof van Cassatie - Белгия. # Членs 54 и 71. # Дело C-436/04.