Писмен въпрос E-4721/07, зададен от Glenis Willmott (PSE) на Комисията. Електронни петиции