Писмен въпрос E-6651/08 зададен от Jas Gawronski (PPE-DE) и Charles Tannock (PPE-DE) на Комисията. Разширяване на процеса Кимбърли за включване на други ресурси, подхранващи граждански конфликт в Африка