Meddelande till de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga II till rådets beslut (Gusp) 2016/849, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2017/994, om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp