Писмен въпрос E-3459/08, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Дефибрилатори