Писмен въпрос E-2352/07 зададен от Christine De Veyrac (PPE-DE) на Комисията. Европейски социален фонд