Писмен въпрос E-2373/07 зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Несигурност относно запазването на интеграцията между нидерландската и белгийската железопътни мрежи след предстоящо въвеждане в експлоатация на високоскоростни влакове от страна на нова комания