Регламент (ЕС) № 775/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Los Pedroches (ЗНП)