Писмен въпрос E-4560/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Паспорти с биометрични данни