/* */

Писмен въпрос E-0232/09, зададен от Antolín Sánchez Presedo (PSE) на Комисията. Заболявания в следствие на контакт с диметилфумарат, съдържащ се в продукти, внесени от Китай