Доклад относно годишните отчети на Службата за хармонизация във вътрешния пазар за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Службата