Писмен въпрос E-2316/07 зададен от Hannu Takkula (ALDE) на Комисията. Хармонизиране на защитата срещу уволнения в Европейския съюз