Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE