Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti