Регламент (ЕО) № 1349/2007 на Комисията от 19 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци