Дело T-37/06: Определение на Първоинстанционния съд от 9 април 2008 г. — Meggle/СХВП — Clover (HiQ с детелинов лист) ( Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество )