Писмен въпрос P-6872/08 зададен от Åsa Westlund (PSE) на Комисията. План, целящ подобряване на положението на ромите и на другите малцинства