Известие на Комисията относно тълкуването на някои законодателни разпоредби, заложени в преработената рамка за преструктуриране на банките, в отговор на въпроси, отправени от органите на държавите членки 2020/C 321/01