Писмен въпрос E-0759/09, зададен от Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) на Комисията. Инвестиция в европейски водни пътища