Писмен въпрос E-2100/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Незаконни имигранти без покрив във Франция