Писмен въпрос E-2256/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Бойкот спрямо туристическата индустрия в Тайланд