Декларация за достоверност, предоставена от Сметната палата на Европейския парламент и на Съвета