Писмен въпрос E-1147/08 зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Условно ратифициране на Договора от Лисабон от Обединеното кралство