Писмен въпрос E-1526/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. ЕС и Черна гора