Писмен въпрос E-5169/07, зададен от Rosa Miguélez Ramos (PSE) на Комисията. Риболовен флот за улов на червен тон: свръхкапацитет