Писмен въпрос E-1693/08 зададен от David Martin (PSE) на Комисията. Споразумението ТРИПС (търговски аспекти на правата върху интелектуална собственост) — принудителни лицензии в Тайланд